Ανάκτηση δεδομένων Android Tablet: Ανάκτηση χαμένων δεδομένων από Android Tablet

Ανάκτηση δεδομένων Android Tablet: Ανάκτηση χαμένων δεδομένων από Android Tablet

The larger screen means a better experience of reading and video playing, that’s why a tablet is created. Through a tablet, you can easily roam web pages without zooming in or out repeatedly and see more detailed images on pictures or videos. Due to that and lower price, the Android tablet is gaining more Market share. It’s good to play with an Android Tablet, but what if things happen that your Android table malfunctions and data gets lost? Not quite something you expect, but data loss on Android and other devices does happen.

If you are bothered by such a problem, seek some data recovery tools. Android Ανάκτηση Δεδομένων is one of these tools to deal with Android data loss issues effectively. Android Data Recovery can help you retrieve deleted or lost content like contacts, text messages, photos, songs, videos and etc. in a short time. The traits of Android Data Recovery include:

  • High compatibility with all Android devices.
  • Preview contacts, text messages, images before restoration.
  • Multiple selections.
  • Fast and clean.

Download Android Data Recovery and follow the tutorial below.

Δοκιμάστε το δωρεάν Δοκιμάστε το δωρεάν

How to recover data from Android tablet

Προετοιμασία: You should turn on USB Debugging on your Android tablet.

Methods to enable USB Debugging may vary a bit but see as below according to your Android OS.

  1. Android 2.3 ή νωρίτερα: Enter “Settings < Applications < Development < USB debugging”.
  2. Android από 3.0 έως 4.1: Enter “Settings < Developer option < USB debugging”.
  3. Android 4.2 or the newer: Enter “Settings < About Phone < Build number” for several times and when you get the note: “You are under developer mode”, you can go back to “Settings < Developer options < USB debugging”.

Σημείωση: Avoid using your Android tablet after data loss, or else lost files may be overwritten and irrecoverable.

Step 1: Launch the program and connect your Android tablet to computer via USB

Install and launch Android Data Recovery, select the “Android Ανάκτηση Δεδομένων” option. Connect your Android tablet to the computer via USB, then the device should be detected soon.

Android Ανάκτηση Δεδομένων

Step 2: Start scanning your Android tablet

Choose the file contents you would like to restore. Click “Επόμενο“, select a mode to scan for the files. Details about the three modes will display on the interface, read and click “Επόμενο” to proceed. The scan process will finish in a while.

Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανακτήσετε από το Android

Σημείωση: If your Android tablet pops up a window asking for Root permission, click “Επιτρέψτε” to grant Android Data Recovery to access your data. Or else the scan process will fail.

Step 3: Recover deleted or lost data on Android tablet

When the scan process is done, you can preview the contents on the window. Check those files you want to restore, then click “Ανάκτηση” to save them onto your computer.

ανάκτηση αρχείων από το Android

Done with the above steps, you will have your familiar data back. The best way to secure Android data from loss is to back up them frequently. Use Android Ανάκτηση Δεδομένων to do the work. Download Android Data Recovery now to avoid loss.

Δοκιμάστε το δωρεάν Δοκιμάστε το δωρεάν

Ανάκτηση δεδομένων Android Tablet: Ανάκτηση χαμένων δεδομένων από Android Tablet
Scroll to Top